Skifte av leverandør for e-post på westerhus.net

Den 28. september 2015 vil det bli skiftet leverandør for e-post på westerhus.net. Du beholder den samme adressen som før, men det blir noen endringer. Dette kan du lese mer om her.

Hvorfor skifter vi leverandør?

Kvaliteten på eksisterende e-posttjeneste har vært dårlig de siste månedene, bl.a. når det gjelder filtrering av søppelpost. Flere av dere har klaget på at det slipper igjennom mengder av søppelpost. I tillegg har nåværende leverandør, Parcom, blitt solgt til et annet selskap. Dette selskapet ønsker å få alle sine Parcom-kunder over på sine egne tjenester. Disse tjenestene passer ikke så bra for oss.

Hva må jeg gjøre?

Siden vi skifter leverandør vil tilgangen til eksisterende e-postserver forsvinne. Det betyr at e-post som ligger på serveren ikke lenger vil være tilgjengelig. Kanskje har du all e-posten din liggende på denne serveren, kanskje har du den på lokal PC/Telefon/Nettbrett. Dette avhenger av om du bruker en e-postklient eller webmail.

Jeg benytter nettleseren for å lese mail (webmail). Hva da?

Hvis du kun benytter webmail for å lese e-post (http://mail.westerhus.net/webmail/) ligger all e-posten din på e-postserveren. Denne vil du miste hvis du ikke foretar deg noe. Følg instruksjonene under avsnittet "Kopiere e-post til lokal maskin".

Jeg benytter en e-postklient (Outlook, Windows Mail, Thunderbird, EM Client, Apple Mail, iPhone, iPad...). Hva da?

Hvis du benytter et eget program på maskinen din for å lese e-post kaller vi dette en e-postklient. E-postkontoen din for westerhus.net kan da være av typen POP eller IMAP (se eksempler nedenfor). En smarttelefon eller et nettbrett (iPad) bruker som regel kontotypen IMAP.

Valg av POP/IMAP-konto på PC

Valg av POP/IMAP-konto på Mac

Hvis du benytter POP (POP3) vil all e-posten din ligge lokalt på din maskin. Da vil det ikke få noen betydning at den gamle e-posttjeneren forsvinner.

Hvis du bruker konto-type IMAP vil all e-posten din ligge på e-posttjeneren. Det er mest vanlig å bruke IMAP-konto på smarttelefon og nettbrett (iPad). Hvis du benytter IMAP kan du miste e-posten din hvis du ikke foretar deg noe. Følg instruksjonene under avsnittet "Kopiere e-post til lokal maskin".

Kopiere e-post til lokal maskin

Hvis du kun bruker webmail eller IMAP-konto for å lese e-posten din vil de gamle e-postene dine forsvinne når vi har skiftet leverandør. Hvis du ønsker å ta vare på meldingene dine må du da foreta deg noe.

Hvis du har en PC med Windows i huset kan jeg anbefale et program som heter MailStore Home. Dette programmet kan du benytte for å kopiere all e-post som ligger på e-postserveren til din lokale maskin. Les mer om hvordan du gjør dettte ved å klikke her.

Hvis du ikke har tilgang til en Windows-PC, men benytter en e-postklient kan du endre kontotype til POP/POP3. Da vil alle e-postene dine flyttes til din lokale PC (eller enhet), slik at du finner dem i e-postklienten din også etter at vi har byttet leverandør.

Trenger jeg å endre noen innstillinger?

Når skifte av leverandør er gjennomført skal du kunne bruke e-post på westerhus.net på samme måte som før, med noen få unntak:

  • Hvis du har endret passord på e-postkontoen etter at den ble opprettet må du gi meg beskjed. Du får da et nytt passord som du selv kan endre senere.
  • Adressen til Webmail blir: http://mail.westerhus.net/. Dette blir oppdatert på hjemmesiden til westerhus.net
  • Hvis du bruker en e-postklient kan du måtte endre port for utgående server (SMTP port) til 26 (se figur).
Velge SMTP-port

Spørsmål og svar

Jeg vil legge inn spørsmål og svar her etter hvert som de dukker opp i tiden fram til 28. september.

Jeg har en PC med Outlook som jeg sjekker e-post på, i tillegg sjekker jeg e-post på mobil og iPad. Hva må jeg gjøre da?

Hvis du bruker POP-konto på PC'en din bør du starte Outlook den 28. september før kl. 18:00 og sende/motta e-post. Dermed vil all eksisterende e-post ligge lagret lokalt på denne PC'en og du mister ingen ting.

Spørsmål?

Hvis du har spørsmål til dette kan du kontakte meg. Siden westerhus.net skal flyttes bruker du denne e-postadressen i forbindelse med denne saken:

E-postadresse: arnstein@westerhus.org
Telefon: 924 46 139 (etter kl. 18:00)

 

Arnstein Westerhus